Ecopark Marathon News

The first City Trail of Ecopark Marathon 2020 is revealed

The first City Trail of Ecopark Marathon 2020 is revealed

Mặc dù tới tận 2/4/2020 Ecopark Marathon 2020 (EPM 2020) mới diễn ra, nhưng ngay từ bây giờ, ban tổ ...
Test technical systems for Ecopark Marathon 2020

Test technical systems for Ecopark Marathon 2020

Nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho Ecopark Marathon 2020 (EPM 2020), Eco Run Challenge là hoạt động thường kỳ ...
Welcome to the Ecopark Marathon 2020!

Welcome to the Ecopark Marathon 2020!

Ecopark Marathon (EPM) là đứa con tinh thần của cư dân Ecopark và tình yêu đối với môn chạy bộ. Trải ...