29 Tháng Mười Hai, 2023

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và đối tác ECOPARK MARATHON thông tin tới khách hàng chính sách đổi trả gồm các bước:

Bước 1: Khách hàng sử dụng email mua hàng của mình gửi yêu cầu đổi, trả đến info@ecoparkmarathon.com.
Nội dung ghi rõ mã đơn hàng, lý do yêu cầu đổi, trả.

Bước 2: ECOPARK MARATHON tiếp nhận, xử lý trong ba ngày làm việc.

Bước 3: ECOPARK MARATHON và khách hàng thống nhất các nội dung đổi, trả gồm:

  • Giá trị đổi, trả
  • Cách xác nhận
  • Phương thức đổi, trả

Bước 4: ECOPARK MARATHON chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt.