Guide

Tips for renting a homestay in Ecopark

Tips for renting a homestay in Ecopark

Homestay là hình thức lưu trú duy nhất mà bạn có thể lựa chọn khi ở lại Ecopark vì tại ...
Runner’s Guide: Restaurant in Ecopark

Runner’s Guide: Restaurant in Ecopark

“Có thực mới vực được đạo”, muốn chạy tốt trước tiên phải cung cấp đầy đủ calories cho cơ thể ...
Runner’s Guide: Where to stay in Ecopark

Runner’s Guide: Where to stay in Ecopark

Nếu như sống tại Hà Nội hoặc Hưng Yên, với khoảng cách khoảng vài chục cây số thì hầu hết ...
Runner’s Guide: Things to do in Ecopark

Runner’s Guide: Things to do in Ecopark

Với tổng diện tích lên tới 500 ha, Ecopark không chỉ là không gian sống xanh với bạt ngàn cây ...
Runner’s Guide: How to go to Ecopark from Hanoi

Runner’s Guide: How to go to Ecopark from Hanoi

Bên cạnh việc chinh phục các cung đường City Trail của Ecopark Marathon 2020, nhiều runner và người thân cũng ...